STÖTTA OSS

Tror du också på den vision som Soundshine har? Vill du också sprida den kristna musiken i Sverige och skapa fler möjligheter till evenemang runtom i landet?

Välkommen att kontakta oss för stöttning, sponsring eller samarbete!

soundshine(a)gmail.com

"even my darkness is light to You"